Manaki Kardeşler Film Seçkisi / Manaki Brothers Film Selection

 

Manaki Kardeşler Film Seçkisi / Manaki Brothers Film Selection (1905-1926)
Yönetmen/Director: Manaki Kardeşler / Yanaki and Milton Manaki
60 dakika/min.
Sessiz filmler / Silent films

1906’da Romanya Kralı’nın, 1911’de Osmanlı Padişahı’nın, 1929’da Yugoslavya Kralı’nın saray fotoğrafçıları ve Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı olan Yanaki ve Milton Manaki kardeşler, Balkanların ilk kameramanları ve dolayısıyla ilk sinemacıları olarak kabul ediliyor. Çalışmalarına Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlayan Manaki Kardeşler, bazı sinema tarihçileri tarafından Türkiye’de sinemanın başlangıcı olarak kabul ediliyor. Çekmiş oldukları filmler ve fotoğraflar sinematografik değerleri bir yana o dönemin gündelik hayatına ve önemli tarihi olaylarına ışık tutmaları sebebiyle eşi bulunmaz belge özelliği taşımaktadır.

Filmden sonra (16.00) sinema tarihçisi Burçak Evren ile sohbet: Manaki Kardeşler / Conversation (in Turkish) with cinema historian Burçak Evren: Manaki Brothers

 

27 Ekim Cumartesi / October 27, Saturday
15.00
SALT Beyoğlu